NG Gemeente Harrismith

Een in Liefde, Hart en Strewe is ons. Ligdraers in die Wêreld en Huisgesin van God

Eredienste elke Sondag om 09:00
Hoek van Warden Str. en Piet Retief Str. Harrismith

Kategese

Kategese word elke Sondag om 10:00, direk na die erediens, in die jeugsentrum aangebied.

EREDIENSTE OM 09:00

Kom woon gerus ons eredienste by:

Elke Sondag om 09:00 in ons Kerkgebou.

Daaglikse Oordenkings

Ons leraars deel elke dag ‘n oggend oordenking met ons.

Een in Liefde, Hart en Strewe is Ons. Ligdraers in die Wêreld en Huisgesin van God .

KERK AKSIES

Raak gerus betrokke.

Eredienste

Kategese

Gebedsbyeenkomste

Koningskinders

Diens van Barmhartigheid

Kampe

Aksie 65+

Wyksbyeenkomste

Koor

KERK AKTIWITEITE

Ons sien uit na die volgende gebeurtenisse!

DIENSTE

Kom besoek gerus ons Eredienste elke Sondag

 

Erediens 09:00-09:45

Kategese 10:00-10:45 

Kleuter en Kinderkerk

Tydens die erediens word daar ‘n aparte diens gehou vir kleuter en kinders tot graad 4.  Bring hulle gerus na die Jeugsentrum voor die diens begin.

Koningskinders

Vir die laerskool leerders is daar elke Donderdag om 15:00 ‘n byeenkoms in die Jeugsentrum.

Gebedsbyeenkoms

Daar is ‘n gebedsbyeenkoms elke Vrydag oggend om 06:30 in die konsistorie.  Almal welkom.

EREDIENS OPNAMES

Hier is die nuutste erediens opnames

Verloën jouself

Verloën jouself

Hierdie jaar gaan meer as ooit gekenmerk word deur groepe wat teenoor mekaar staan. Vanaf die kerk tot by die werk …